Прикарпатський Каталог  ru ru   en en   ua ua       Покласти закладку / Зробити стартовою  
 

Угода Користувача

Прикарпатський Портал, власник Каталогу КАТАЛОГ.iv-fr.net, пропонує власникам інтернет-сайтів послуги з розміщення інформаційних матеріалів в каталозі.

Предмет угоди

Предметом даної Угоди є надання можливості користувачеві, що має доступ в Інтернет, розміщувати інформацію про сайти, власником яких він є, і про себе як про власника.

Набуття чинності угодою

 1. Моментом укладення справжньої Угоди вважається момент натиснення Користувачем кнопки "Завершити реєстрацію", розташованої в кінці сторінки реєстрації.
 2. Фактичне використання Користувачем можливостей Каталога КАТАЛОГ.iv-fr.net також є свідченням прийняття Користувачем умов справжньої Угоди.

Права і обов'язки сторін

Користувач бере на себе всю відповідальність за наданий ним контент (інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення і інші матеріали), який він робить доступним, розміщуючи інформацію про нього в Каталозі КАТАЛОГ.iv-fr.net. Саме користувач несе відповідальність за відповідність контенту його сайту чинному законодавству, зокрема за розміщення об'єктів інтелектуальної власності.

Користувач має право:

 1. Пропонувати описи сайтів, власником яких він є, для реєстрації і розміщення на сторінках каталогу.
 2. Погоджувати з редакторами Каталогу опис сайту, включаючи: заголовок, описи, анотацію, ключові слова, інформацію про власника.
 3. Просити редакцію про зміну існуючого опису, якщо існуючий опис містить помилкову інформацію і якщо виправлення існуючого опису відповідає умовам укладеного договору і Правилам Каталогу.
 4. Просити редакцію видалити з Каталогу існуючий опис сайту, власником якого він є.

Користувач зобов'язується:

 1. Дотримуватись Правилу Каталогу і умови укладених договорів.
 2. Не розміщувати описів сайтів, зміст яких суперечить чинному законодавству.
 3. Надати Каталогу на безоплатній основі право користування і розпорядження будь-якою інформацією, що розміщується власниками в Каталозі КАТАЛОГ.iv-fr.net і що не підпадає під дію положень про конфіденційність.
 4. Дотримувати положення про конфіденційність, передбачене справжньою Угодою.
 5. Не використовувати програми, а також інші автоматичні пристрої і оперовані людиною процеси, призначені для відстежування або копіювання інтернет-сторінок Каталога або їх вмісту, без попереднього письмового дозволу редакції Каталогу.
 6. Утримуватися від копіювання в іншій формі, а також від відтворення, зміни, доповнення, розповсюдження (включаючи публічну демонстрацію), використання в комерційних або інших цілях вмісту Каталогу КАТАЛОГ.iv-fr.net (або будь-якій його частині), а також утримуватися від створення на його основі похідних об'єктів без попереднього письмового дозволу Каталогу.
 7. Не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання або спроби втручання в процес нормального функціонування Каталогу.
 8. Утримуватися від будь-яких дій, що призводять до надмірного або безрозсудного навантаження на інфраструктуру Каталогу.

Каталог має право:

 1. На свій розсуд вводити, відміняти або змінювати плату за послуги, що надаються Каталогом.
 2. Редагувати і/або видаляти з Каталогу будь-яку інформацію користувачів, якщо вона суперечить даній Угоді, чинному законодавству, а також в інших випадках на розсуд редакції Каталогу.
 3. Користуватися і розпоряджатися, з дотриманням умов конфіденційності справжньої Угоди, будь-якою інформацією, що надається йому Користувачами; користування вказаною інформацією здійснюється на невиняткових умовах, на необмежений термін і не має територіального обмеження.
 4. Призупинити розміщення або видалити інформацію про сайт Користувача, якщо Каталог буде обгрунтовано вважати, що Користувач веде неправомірну діяльність.
 5. Визначати рейтинг для кожного сайту, опис якого розташований на сторінках Каталогу.

Каталог зобов'язується:

 1. Розміщувати на сторінках каталога опису сайтів і іншу інформацію відповідно до Правил каталогу КАТАЛОГ.iv-fr.net.
 2. У випадках введення, відміни або зміни плати за послуги, що надаються каталогом, сповіщати користувача наперед шляхом зміни даної Угоди з розміщенням інформації в Каталозі КАТАЛОГ.iv-fr.net.
 3. Дотримувати положення про конфіденційність, передбачені даною Угодою.
 4. Не надавати інформацію, отриману від користувачів, включаючи адресу електронної пошти, третім особам для розсилки небажаної комерційної інформації ("спаму").

Відповідальність сторін

 1. За невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за справжньою Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
 2. Користувач несе відповідальність за достовірність і відповідність чинному законодавству відомостей, що надаються ним.
 3. Якщо редакції Каталога стає відомо про істотне порушення Користувачем умов справжньої Угоди, до такого Користувача можуть застосовуватися наступні санкції:
  • попередження;
  • перенесення опису в архів;
  • видалення опису.

Про накладені санкції порушникові повідомляється за допомогою електронної пошти.

Обмеження відповідальності

 1. Каталог не несе відповідальності за споживчі властивості сайтів, описи яких розміщуються в каталозі Користувачами.
 2. Каталог не несе відповідальності за споживчі властивості предметів і послуг, пропонованих Користувачем на сайті, а також за правомірність пропозиції даних предметів і послуг.
 3. Каталог не несе відповідальності за достовірність інформації, що розміщується Користувачем на сайті, опис якого він розміщує в каталозі.
 4. Каталог не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Разом з тим Каталог зобов"язується приймати всі розумні заходи для запобігання таким перебоям.

Конфіденційність

 1. Каталог зобов'язується зберігати і не розкривати третім особам інформацію, отриману від Користувача при реєстрації. Дане положення не розповсюджується на інформацію, яку Користувач свідомо розмістив для публікації на сторінках каталога і розміщення в пошукових індексах.

Завершальні положення

 • При виникненні між Сторонами суперечок і розбіжностей за справжньою Угодою або у зв"язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.
 • Каталог має право у будь-який час вносити зміни до справжньої Угоди шляхом розміщення його на сайті Каталогу КАТАЛОГ.iv-fr.net його нові версії.
 • Якщо прямо не буде вказано інше, нова редакція Угоди вступає в силу через 7 календарних днів після розміщення його на сайті Каталогу КАТАЛОГ.iv-fr.net.
 • У разі незгоди з новою редакцією Угоди Користувач має право в односторонньому порядку відмовитися від її виконання, за умови, що Користувач автоматично втрачає право користування послугами Каталогу.
 • Якщо після зміни Угоди Користувач продовжує користуватися послугами Каталогу, Користувач вважається таким, що погодився з новою редакцією Угоди.
 • Невід'ємною частиною даної Угоди користувача є Правила Каталогу КАТАЛОГ.iv-fr.net

 • Повернутися назад
  © 2006 Прикарпатський Каталог www.iv-fr.net 2